Een goede school gaat voor goud!

Het primair onderonderwijs is het fundament van de samenleving. Hier leren kinderen de basisvaardigheden welke ze nodig hebben om goed te functioneren in een veranderende samenleving, maar ook vaardigheden die ze nodig hebben voor hun leerproces. De basisschool heeft dus een belangrijke taak in de samenleving. Er worden dus ook hoge eisen en verwachtingen gesteld door ouders, bestuurders, inspectie en de maatschappij. Afgelopen december ben ik begonnen met de opleiding “Directeur van Buiten”. In deze opleiding worden zij-instromers klaar gestoomd voor het vak “schoolleider basisonderwijs”. In dit kader is mij gevraagd om na te denken en een mening te vormen over een aantal zaken zoals “Wat vind jij een goede school?”.

Ieder mens is uniek dus ieder kind is uniek en ieder kind heeft zijn of haar talent. Het belangrijkste van een basisschool vind ik dat de talenten van kinderen worden herkend, erkend en maximaal worden ontplooid. Dit betekent in de praktijk dat je kinderen veel verschillende zaken moet aanbieden, dit kan variëren van wereldoriëntatie, sport tot geschiedenis of kunst. Het reken en taalonderwijs vormt de basis en ieder kind moet op zijn of haar niveau kunnen rekenen en lezen. Persoonlijk vind ik het ook belangrijk dat we kinderen voorbereiden op de wereld van morgen en niet op die van vandaag. In mijn ogen vertaald dit zich met leren innoveren en dit begint bij stimuleren onderzoekend gedrag.

Ieder kind is uniek, dus voor ieder kind een passende aanpak. Mijn constatering nu is dat als gevolg van de prestatiedrang en de eisen van de inspectie dat we nu kinderen truckjes leren om hun CITO toets goed te kunnen maken. Een goede school leert kinderen geen truckjes maar leert kinderen leren en leert kinderen goede leerstrategieën, want leren houd niet op na de basisschool, voortgezet onderwijs, hogere school of universiteit. Nee, leren dat doen we ons hele leven, dus is het belangrijk bij de start. Is het bijvoorbeeld nog belangrijk dat kinderen weten dat Slag bij Nieuwpoort in 1600 was? Of is het belangrijker dat ze weten hoe ze deze informatie kunnen vinden en de waarde van deze informatie goed kunnen inschatten (mediawijsheid).

Een goede school werkt dus vanuit een onderwijs visie maar ook met een visie op de organisatie. Waar staat de school voor? Wat maakt de school uniek ten opzichte van andere scholen in de buurt? Wat is de positionering van de school? Er is breed draagvlak voor de visie omdat deze gezamenlijk is ontwikkeld en niet bedacht is vanuit de ivoren toren.

Een goede school is een professionele school, waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Een goede school geeft ruimte aan leerkrachten maar stuurt ook op resultaten en kwaliteit. Kwaliteit van het personeel, kwaliteit van de uitvoering. Kwaliteit wordt hier ook gemeten aan de hand van bijvoorbeeld een leerlingvolgsysteem, oudertevredenheidonderzoek, ontwikkelplannen, bekwaamheidsdossiers, balanced score card…. Verantwoordelijkheden zijn hier helder, de schoolleider is verantwoordelijk voor het geven van de richting en de realisatie van resultaten en het aansturen van de professionals (leerkrachten, intern begeleiders, remedial teacher, ICT coördinator ……….). Een professionele school betekent ook een professionele houding van alle geledingen van de organisatie. Een leven lang leren geldt dus niet alleen voor leerlingen maar ook voor schoolleiders, leerkrachten………Er zijn ontwikkelingplannen op individueel en op groep niveau. De plannen worden geformaliseerd en vormen een vast onderdeel van de jaarcyclus. Leren van personeel gebeurd niet alleen door het volgen van cursussen. Nee, er wordt op verschillende manieren geleerd zoals intervisie, train de trainer, collegiale visitatie …….Er vind regelmatig reflectie plaats op eigen gedrag en op organisatie niveau. Doen we nog steeds de juiste dingen? Stilstand is achteruitgang, de schoolleider, leerkrachten werken continue aan verbeteringen op hun vakgebied en durven ’’out-of-the-box’’ te denken en te handelen.

Leerkrachten zijn uniek, niet iedere leerkracht is hetzelfde. Een goede school heeft een functiehuis waarin ook meer ruimte is voor specialisme, zoals een taalspecialist, rekenspecialist, mediawijsheid specialist, cultuur specialist………..Een goede school ziet leerkrachten ook niet als eenheidsworst maar geeft leerkrachten ruimte om zich te ontwikkelen en hun talent en specialisme verder te ontwikkelen. De functiemix is een eerste aanzet om het vak leerkracht te differentiëren. Een goede school ziet de verschillen juist als een verrijking.

Een schoolleider is van groot belang voor een professionele school. Zij spelen een centrale rol bij het personeelsbeleid op een school. De schoolleider moet zorgen voor een omgeving waarin leerkrachten optimaal tot hun recht kunnen komen. De schoolleider speelt een sleutelrol bij het verbeteren van de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs door de motivatie en capaciteiten van leerkrachten te beïnvloeden en de omgeving waarin leerkrachten te werken. De schoolleider is dienend, stelt zich bescheiden op, is authentiek en maar is ook leidend, inspirerend en durft beslissingen te nemen.

Een goede school staat midden in de samenleving en dus niet buiten de samenleving. Een goede school zoekt naar nieuwe integratie mogelijkheden en is een afspiegeling van de buurt en omgeving.

Op een goede school worden ouders gezien als partner in onderwijs en de opvoeding. De betrokkenheid van ouders is hier groot. Ouders worden niet alleen ingezet als luizenmoeder of voorleesmoeder.

Op een goede school vindt er open en transparante communicatie plaats. Naar ouders, naar buurt, naar leerlingen en leerkrachten. Geen achterkamertjes politiek. Er wordt een mix van communicatie kanalen gebruikt.

Op een goede school dagen we kinderen uit met eigentijds onderwijs. We leggen de lat steeds ietsje hoger zodat kinderen net iets boven hun kunnen presteren.

Op een goede school heerst geen zesjes cultuur maar gaan we ALLEMAAL voor goud, goud voor de leerlingen, goud voor de leerkrachten, goud voor de ouders, goud voor de inspectie, goud voor de schoolleider……………..

Niet iedereen kan een marathon winnen, maar wel een persoonlijk record lopen en dat is GOUD!

2 gedachtes over “Een goede school gaat voor goud!

Laat een reactie achter op marcel kesselring Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s