It takes a community to raise a child

”It takes a village to raise a child”, is een oud Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden en leren van kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken zijn. Het is dus de hele gemeenschap uit je omgeving: vrienden, ouders van vrienden, docenten, opa’s, oma’s, familie, sportclubs, kinderopvang,… die allemaal invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Ouders dragen niet langer alleen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De school heeft daarentegen ook niet meer het monopolie op leren. Leren doe je overal en is niet meer gebonden aan tijd en plaats.

Maar hoe betrek je ouders meer bij het onderwijs, terwijl de tijd dat ouders en leerkrachten elkaar kunnen zien steeds beperkter wordt? Net als in de rest van de samenleving zullen ook op en rond school de mogelijkheden van internet een belangrijke rol spelen in het vinden van een antwoord.

De Afrikanen spreken van ”It takes a village to raise a child”. In feite is “a village” , het dorp, de gemeenschap ofwel een community. Op de Kennisnet Summerschool heb ik een presentatie gehouden over community denken en het inzetten van een online community (zoals “Het Nieuwe Schoolplein”) ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen.

Er is in de afgelopen jaren toch wel het een en ander veranderd. In vroeger dagen werkte vader, moeder deed het huishouden, zorgde voor de kinderen en bracht ze naar school. Het schoolplein werd veel gebruikt voor de sociale contacten. Kinderen kwamen tussen de middag thuis hun boterhammetje eten en na schooltijd dronken ze samen met moeder een kopje thee met een koekje. Nu wordt de opvoeding meer verdeeld over beide partners. Zowel vader als moeder werkt vaak volledig of parttime. Veel scholen hebben hierop ingespeeld door het invoeren van een continu rooster. Als je nu op een schooldag om half negen in de ochtend op een willekeurig schoolplein in Nederland kijkt, dan zie je inderdaad nog ouders van kinderen van groep 1 t/m 4. Vanaf de middenbouw zie je steeds minder ouders op het schoolplein. Betekent dit dat ouders minder betrokken zijn dan vroeger? Nee! Ouders zijn nog steeds betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, echter je moet ze via andere kanalen benaderen. Ouders raken steeds meer bekend met “Het Nieuwe Werken”, waarin mensen continu online zijn en waar tijd en plaats daarmee een nieuwe betekenis krijgen. “Het Nieuwe Werken” is niet zomaar een nieuwe hype in het bedrijfsleven. In september 2009 was al te lezen in een persbericht van de Rabobank dat de bank de komende zes jaar het nieuwe werken gaat invoeren en dat werknemers die zich niet thuis voelen bij de nieuwe methode verzocht worden de organisatie voor 2015 te verlaten.

Daarnaast is de verwachting dat vrouwen meer uren gaan werken als gevolg van de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt ten gevolge van de vergrijzing. De overheid streeft dan ook naar een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen.

Vaders en moeders zullen dus waarschijnlijk nog minder op het schoolplein verschijnen.

Scholen gaan inspelen op de trend door bijvoorbeeld de schooltijden aan te passen. Er wordt nagedacht over verschillende varianten, zoals het vijf-gelijke-dagenmodel, het bioritmemodel en het 7 tot 7-model. Een inventarisatie van de werkgroep Andere Tijden laat zien dat de meeste scholen geïnteresseerd lijken te zijn in het vijf-gelijke-dagenmodel. De verwachting is dat veel scholen naar dit model zullen overstappen.

Het concept van de Sterrenschool gaat nog een stapje verder. De 5 Sterren van de Sterrenschool zijn: De school is het hele jaar open, Eén adres voor alle kinderdiensten vanaf nul jaar, Maatwerk voor ieder kind, Uitblinken in rekenen, taal en lezen, Binding met de buurt. In Apeldoorn is dit schooljaar de eerste Sterrenschool geopend.

De school is dus ook meer aan het worden dan alleen onderwijs. Onderwijs is een participant naast kinderopvang, sport, cultuur, bibliotheek en andere instellingen.

Al deze veranderingen hebben tot gevolg dat er steeds meer mensen, naast de ouders en leerkrachten, betrokken worden bij de opvoeding en het leren van kinderen. Er gaan dus ook nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, welke nodig zijn om de ontwikkelingskansen van een kind te vergroten. Er gaat zich een nieuwe gemeenschap (community) vormen om het kind. Er dient steeds meer afstemming plaats te vinden. Dus meer mensen, meer communicatie, meer miscommunicatie. Een online schoolcommunity, zoals “Het Nieuwe Schoolplein”, kan een prima verlengstuk zijn van het fysieke schoolplein en een middel waarmee de school de communicatie faciliteert.

“It takes a community to raise a child”

STELLING: een actieve schoolcommunity sluit niet betrokken ouders buiten?
Wat vind jij? Praat mee op Het Nieuwe Schoolplein!

3 gedachtes over “It takes a community to raise a child

  1. “Zonder relatie geen prestatie!” is een gevleugelde uitdrukking die heel goed past bij het Afrikaanse gezegde: “It takes a whole Village to raise a Child.” De toevoeging van ‘whole’ in de veel gebezigde uitspraak is voor mij essentieel. Het is namelijk zo dat 1 persoon het kan verpesten (denk aan misbruik) of die ene persoon kan juist de kindertijd laten opbloeien (bij eenzaamheid, teleurstelling of verdriet). Belangrijk dus om aan een goede band te werken tussen kind, ouders, school. “Afspraken maak je in vredestijd” nog zo’n belangrijke gevleugelde uitspraak.

  2. @hannes je hebt helemaal gelijk met prioriteiten. Het is belangrijk om eerst het totale plaatje van school in beeld te krijgen en dan vervolgens keuzes te gaan maken voor de komende jaren, wanneer je wat wilt gaan doen. Je kunt niet alles tegelijk doen. Uiteraard moet de basis goed zijn, dit is het vertrekpunt. Als de basis niet goed is moet hier eerst aan gewerkt worden. De basis van mijn school is hartstikke goed, dit was ook voor mij een belangrijk criterium als startend schoolleider.

    http://www.slideshare.net/marcelkesselring/schakel-middendelfland-de-basis-van-deze-school-is-hartstikke-goed-2

    Kom gerust een keer langs, wil gerust meer vertellen over je ambities en realisme prima kan combineren en sluit je a.u.b. niet aan bij de “JA-maar” groep.

  3. Ik zou wel eens willen lezen wat jij als schoolleider gaat doen om te voorkomen dat de hoofdverantwoordelijkheid van de school – goed onderwijs voor elk kind – niet te lijden heeft onder al deze extra ambities.

    Bovendien heeft op menige school die hoofdverantwoordelijkheid op zichzelf wel wat extra aandacht nodig. En voor sommige scholen is dat een understatement. Hoe denken scholen dat allemaa tegelijk waar te kunnen maken? Moeten er dan geen prioriteiten worden gesteld? En zo ja, waar liggen die dan?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s