Learning Communities voor het communicatievak?

In onderwijsland spreekt men over learning communities, maar wat bedoelen ze hier eigenlijk mee? In dit artikel gaan we samen zoeken naar de verbinding van onderwijs en de praktijk in de netwerkmaatschappij. Vanuit de theorie van Engestrőm (2001) blijkt dat grensoverstijgende samenwerking een proces met veel leer-en ontwikkelpotentieel voor zowel het onderwijssysteem (O) als het werksysteem (W) is. Een belangrijke stap naar nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven en de opleidingen is dat in plaats van dat onderwijs of bedrijven de regie voeren, zij samen met alle mogelijke partijen de regie voeren en streven naar meervoudige waardecreatie (Jonker, 2014). Op basis van de theorie van Engestrőm (2001) zou ik een learning community als volgt definiëren: “Een learning community is een groep van studenten, docenten (onderwijssysteem) en professionals uit het werkveld (werksysteem) die gezamenlijk werken aan het oplossen van een gemeenschappelijke onderzoeksvraag of een gemeenschappelijk probleem (shared object).”

Community werken en leren staat nog in de kinderschoenen

(Deze blog werd gepubliceerd in VIVES Magazine, September 2016) Verbonden met mij zelf en omgeving Ik ga van verbinding naar contact Knoop einden aan elkaar maken het geheel Dit is zowel persoonlijk als universeel Typhoon Communicatie wordt door SLO & Kennisnet benoemd als één van de belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Het gaat volgens het SLO […]

De kunst van het verleiden

(Deze blog werd gepubliceerd in VIVES Magazine, September 2016) Verbonden met mij zelf en omgeving Ik ga van verbinding naar contact Knoop einden aan elkaar maken het geheel Dit is zowel persoonlijk als universeel Typhoon Communicatie wordt door SLO & Kennisnet benoemd als één van de belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Het gaat volgens het SLO … Meer lezen over De kunst van het verleiden